Publicerad: 8 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor



Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Edling Ingegärd Hilborn
  • Löpnummer/utgåva
    1990:2