Publicerad: 15 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förberedelsearbetet inför huvudmannaskapsreformen inom äldre- och handikappomsorgen FörberCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1990:128