Publicerad: 19 juni 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Allmänna råd om arkivvårdCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Magnus Hjärtström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:89