Publicerad: 26 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgifter m m vid offentlig livsmedelskontroll



Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar D Olson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:61