Publicerad: 2 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

"Att nå ut" Inspirationskälla och starthjälp för byggnadsnämnder som vill arbeta med utåtriktad informationCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Westman
  • Löpnummer/utgåva
    1990:118