Publicerad: 12 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Registrering och tillståndsgivning enligt lotteilagen - ändring i lotteriförordningenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hugo Blom
  • Löpnummer/utgåva
    1989:69