Publicerad: 24 oktober 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Plan för särskilda bärighetshöjande åtgärderCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö
  • Löpnummer/utgåva
    1989:120