Publicerad: 31 oktober 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal Skolriksdag den 12-13 oktober 1989Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Lindskog
  • Löpnummer/utgåva
    1989:125