Publicerad: 25 april 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalekonomiska jämförelser avseende bokslutsåret 1988Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:55