Publicerad: 29 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Gymnasieelevernas dagliga resor – information om försöksverksamhetCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Paul Jönsson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:81
  • Ämnen
    Trafik och infrastruktur