Publicerad: 15 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Finansiering av landstingskommunala barn- och ungdomshem från och med år 1990Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1989:71