Publicerad: 7 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Beräknat extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer avseende 1989 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m mCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bernt Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1989:29