Publicerad: 22 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Återbetalning av arbetsgivaravgifter för lärare, skolledare och syofunktionärer ÅterbetalnCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sten Olsson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:77