Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse

Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

SKL anordnar idag en konferens som samlar arbetsgivare, fackförbund och forskare för att diskutera de lönepolitiska förutsättningarna för framtidens lönebildning.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare. SKL beräknar att ett 90-tal kommuner och sju regioner kommer att gå med underskott redan under 2019. Det finns också ett starkt demografiskt tryck där andelen äldre ökar markant medan andelen i arbetsför ålder endast ökar blygsamt. I flera kommuner beräknas andelen i arbetsför ålder till och med sjunka. Tillgången på arbetskraft är helt enkelt inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som uppstår till följd av en ökande och åldrande befolkning.

Stort behov av långsiktiga planeringsförutsättningar

Utöver nyrekrytering behöver kommuner och regioner möta välfärdens kompetensförsörjningsutmaning med kompletterande åtgärder. Det krävs förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre, att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning.

Kommuner och regioner ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner och olika regioner, vilket också är något ett centralt kollektivavtal behöver ta i beaktning.

Lokal lönebildning med industrimärket som utgångspunkt

Arbetsgivare och fack har under drygt 20 år följt det märke som sätts av parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Det är en lönebildningsmodell som fungerat mycket bra med reallöneökningar långt över 60 procent sedan 1997.

Löneavtalen med SKL:s motparter bygger på lokal lönebildning, med individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska sättas nära verksamheten ute i kommunerna och regionerna, och helst i dialog mellan chef och medarbetare. Och flera av yrkesgrupperna i välfärden, exempelvis sjuksköterskor och lärare, ligger i topp bland de som haft bäst löneutveckling de senaste åren. Lokal lönebildning är en förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta satsa på välfärdens kvinnodominerande yrkesgrupper, samtidigt som skattemedlen används på bästa sätt.

I mitten av december kommer SKL att utbyta avtalsbud med de fackliga organisationerna. Därefter träffas parterna för avtalsförhandlingar med start i mitten av januari. Förhoppningen är att det ska finnas nya huvudöverenskommelser på plats innan de nuvarande löper ut. Det nya kollektivavtalen måste utgå ifrån de omvärldsfaktorer som påverkar kommuner och regioner: ökande åldrande befolkning och ökad efterfrågan på välfärdstjänster, tuffare konkurrens om arbetskraft och svårare att hitta rätt kompetens, ett ansträngt ekonomiskt läge och en förväntad lågkonjunktur.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer

  Prenumeration