Samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.

Det är redan tre år sedan SKL och facken inom kommuner och regioner tecknade avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Överenskommelsen blev startskottet för ett omfattande arbete med att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan fack och arbetsgivare – utifrån den gemensamma övertygelsen om att verksamheter både kan skapa välfärd med hög kvalitet och erbjuda en god arbetsmiljö. Jag vågar påstå att partsarbetet med avsiktsförklaringen är såväl unikt i sin omfattning som ett exempel på samverkan när det är som bäst.

Sju framgångsfaktorer för att stärka arbetsmiljön

Runt om i kommuner och regioner pågår idag ett intensivt arbete för att sänka sjuktalen och stärka arbetsmiljön. Flera har valt att utveckla egna avsiktsförklaringar eller motsvarande. Nyfikenheten på deras arbete är stor och det finns mycket att lära av dessa exempel. När vi, fack och arbetsgivare, har studerat arbetet närmare har vi kunnat identifierat sju genomgående framgångsfaktorer:

 • Använd hela samverkanssystemet.
 • Förankra i politiska ledningen.
 • Jobba med strukturer.
 • Se verksamheters olika behov.
 • Utgå från friskfaktorer och var observant på risker.
 • Ta vara på det arbete som redan görs.
 • Arbeta med chefers förutsättningar och kunskap.

SKL och de fackliga organisationerna har nu sammanställt alla de verktyg och stödfunktioner som är utvecklade inom ramen för avsiktsförklaringen. I sammanställningen kan du också läsa mer om hur till exempel Varberg och Region Kalmar har arbetat för friskare arbetsplatser.

Åtta prioriterade områden och lokala exempel

Seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser

Onsdagen den 13 november presenterar parterna arbetet med avsiktsförklaringen under ett webbsänt seminarium på kvalitetsmässan i Göteborg – Samverkan för friskare arbetsplatser. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Gör som Region Uppsala – samlas i central samverkansgrupp eller skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans.

Webbseminarium 13 november

Sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär sänkt livskvalitet för medarbetare, höga kostnader och förlorad kompetens. Vårt partsgemensamma arbete med arbetsmiljön är en viktig del i lösningen. Såväl på nationell nivå som i varje kommun eller region.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer
  • 2019-10-22
   Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser
   Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.
   Läs mer
  • 2019-10-21
   Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
   SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.
   Läs mer
  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot