Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter

SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.

Kommunernas ekonomi är hårt ansträngd. Nästan en av tre kommuner beräknas redovisa underskott 2019, och fyra av fem ekonomichefer i kommunerna tror att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

Samtidigt sätter den demografiska utvecklingen tryck på rekryteringsläget. Vi blir allt fler yngre och äldre, som ökar behovet av vård, skola och omsorg, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder inte är i närheten av att öka i samma takt. Den demografiska utvecklingen är ingen nyhet i sig – vi har länge vetat om hur den ser ut de kommande åren. Men i ett vikande konjunkturläge blir effekterna av den än mer kännbara för kommuner och regioner.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen, innan det utarbetats något annat alternativ, gör dessutom att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

SKL:s Ekonomirapport oktober 2019

Antalet sysselsatta i kommunerna planar ut

Effekterna av ett tufft ekonomiskt läge, färre i arbetsför ålder och statliga neddragningar börjar nu märkas i sysselsättningsstatistiken. Antalet anställda i kommunsektorn har ökat varje år mellan 2010 och 2018, men under 2019 verkar uppgången ha avstannat.

Nedgången kan delvis förklaras av att antalet personer i extratjänster och andra program minskats på grund av förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Det är också troligt att det ansträngda ekonomiska läget gör att många kommuner nu är mer återhållsamma med nyrekryteringar.

Rekryteringsläget är fortfarande mycket ansträngt bland offentliga arbetsgivare. Efterfrågan på vissa välfärdsyrken, exempelvis undersköterskor och lärare är fortfarande större än utbudet. Det har blivit svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Förändra organisation och arbetssätt i snabbare takt

Sammantaget blir det allt mer uppenbart att kommunerna behöver fortsätta se över hur verksamheterna organiseras och hur chefer och medarbetare kan förändra sina arbetssätt. En väg framåt är att fler kommuner rekryterar kompletterande kompetenser som kan avlasta bristyrken. Olika yrkesgrupper behöver samarbeta mer och kan komplettera varandra.

Många gör detta eller liknande åtgärder redan, men jag tror att förändringstakten i välfärdens verksamheter behöver växlas upp ytterligare. Det kommer att vara nödvändigt för att kommuner och regioner ska kunna klara av att möta den ökade efterfrågan på välfärdstjänster med bibehållen kvalitet de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer

  Prenumeration