Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.

Studien bygger på enkäter som socialsekreterare och deras chefer svarat på i samband med att man genomfört arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatsen. Studien visar att på de ställen där inspektionerna har fullföljts, har arbetsmiljön förbättras. En förklaring kan vara att uppmärksamheten gör att engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökar.

Nyhet från Arbetsmiljöverket: Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

Studie om organisatoriska villkor

I en studie som just nu genomförs vid Högskolan i Gävle, har man valt att undersöka socialsekreterares arbetsvillkor och välmående år 2003, 2014 samt 2018. När resultaten från 2018 hade samlats in, kunde man se att på senare år har arbetsvillkoren förbättrats och att andelen som upplever att de har för mycket att göra hade sänkts avsevärt.

Nu ska vi inte dra alltför stora slutsatser då det endast är preliminära resultat men tendensen visar att vi är på rätt väg. Jag ser fram emot att läsa slutrapporten när forskningsprojektet är avslutat.

Nyhet från Suntarbetsliv: Socialtjänsten kryar på sig

Bra blir bättre – men når det ut?

Det här förbättringarna är väldigt glädjande och jag tycker att det är synd att den här typen av nyheter har svårt att få plats i dagens mediedramaturgi som till stor del bygger på att händelser är antingen succé eller katastrof. Det finns sällan plats för långsiktiga förbättringar av detta slag. Men det är ju så förbättringsarbete oftast ser ut – små steg under en längre tid.

Många har en bild av att arbetsmiljön blivit allt sämre i kommuner och regioner. I rapporten "Arbetsmiljön i kommuner och regioner" kan vi i själva verket se andelen som upplever sig ha en hög arbetsbelastning, ett psykiskt påfrestande arbete eller blivit utsatt hot och våld i arbetet har legat oförändrat och till och med minskat under de senaste femton åren. Vilket så klart inte innebär att vi ska tappa engagemanget för att fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Min slutsats är att förändringar i arbetsmiljön handlar ofta om långsiktiga processer. Det är genom konsekvent och uthålligt arbete som vi gemensamt kan skapa en bra arbetsmiljö. Nyckelordet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är just att det sker systematiskt, det är inget som man kan plocka fram och lägga undan vid valda tillfällen. Därför ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas långsiktigt och inte som ett kortlivat projekt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer
  • 2019-10-22
   Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser
   Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.
   Läs mer
  • 2019-10-21
   Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
   SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.
   Läs mer
  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer
  • 2019-10-04
   Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen
   Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot