Bilden av stress behöver nyanseras

Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.

Stressrelaterade problem är vanliga och både forskare och debattörer talar om ett ökande samhällstempo. Vår rapport ”Arbetsmiljön inom kommuner och regioner” visar att en större andel medarbetare i kommuner och regioner upplever sitt arbete psykiskt påfrestande men den övergripande tendensen sedan nästan två årtionden är ändå inte ökande. I arbetslivet har frågan engagerat genom att Arbetsmiljöverket tagit fram föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Rapport om arbetsmiljön inom kommuner och regioner

Problematisk bild

Den bild som målas upp i media är dock långt ifrån oproblematisk. Flera forskare har höjt ett varnande fingrar för att själva oron och ängslan för stress ökar problemen. Forskare från Stressforskningsinstitutet har beskrivit hur medias larmrapporter kan förvärra problemen genom att skapa hälsoångest och en rädsla för stress.

Professorer vill nyansera bilden av stress - nyhet från Stressforskningsinstitutet

Föreläsning om stress, hälsa och arbetsmiljö

Det är nästan omöjligt att särskilja den arbetsrelaterade stressen från resten av tillvaron. Om vi är belastade hemma, på jobbet och dessutom har svårt att göra det vi vet är viktigt för hälsan, som regelbunden motion, ökar riskerna påtagligt att vi drabbas av ohälsa.

Denna föreläsning med professor Hugo Westerlund från Stressforskningsinstitutet nyanserar bilden av stress samtidigt som det understryker vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag tycker att den innehåller en rad intressanta slutsatser och är väl värd att titta på.

Vi behöver en balanserad och saklig information och parterna inom kommuner och regioner har genom Suntarbetsliv tagit fram olika hjälpmedel för. Verktyg som OSA-kollen, OSA-kompassen och OSA-utbildningen hjälper oss att förebygga stressrelaterade arbetsmiljörisker. Som arbetsgivare ska vi leva upp till vårt ansvar att förebygga stressrelaterade risker med ett systematiskt arbetsmiljöarbete!

OSA-kollen

OSA-kompassen

OSA-utbildningen

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer
  • 2019-10-22
   Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser
   Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.
   Läs mer
  • 2019-10-21
   Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
   SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.
   Läs mer
  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer
  • 2019-10-04
   Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen
   Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot