Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag

Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.

Regeringen och Finansinspektionen har under de senaste två åren lagt fram förslag till regleringar och riktlinjer som skulle innebära genomgripande förändringar för svenska tjänstepensionsföretag. Framför allt riskerade förslagen att 1,2 miljoner offentliganställda skulle få en kraftigt försämrad tjänstepension.

Det har varit minst sagt förvånande att regeringen försökt driva igenom förslag som slår hårt mot tjänstepensionsföretagen och därmed de pensionärer som i framtiden behöver lita ännu mer till en stabil tjänstepension. Regeringens förslag var helt enkelt riktigt usla för anställda i kommuner och regioner.

Vårt gemensamma påverkansarbete har gett konkreta resultat

SKL och de fackliga organisationerna i kommun- och regionsektorn har sedan maj 2017 försökt påverka den föreslagna lagstiftningen och därefter också föreskrifter och tillägg till föreskrifter. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom den privata sektorn har drivit samma sak. Vi har uttryckt våra farhågor i flera remissyttranden, debattartiklar, blogginlägg samt i olika uppvaktningar av både regeringen och Finansinspektionen.

Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare

Det är glädjande att vårt gemensamma arbete har gett resultat. Riksdagen anser regeringen behöver lägga mer kraft på att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samt ett fullgott skydd för pensionärer. Rent konkret riktar riksdagen fyra uppmaningar till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar. De fyra förslagen har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från samtliga riksdagspartier, vilket betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på något regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Vad innebär då det här? När det gäller solvens och kapitalkrav så ser riksdagen att det är viktigt att kapitalkraven får rätt effekt och inte sänker framtida pensionsutbetalningar genom alltför snäva investeringsregler. Den nya regleringen måste alltid utgå från de långsiktiga investeringsperspektiv som kännetecknar kollektivavtalad tjänstepension.

När det gäller informationsdelen menar riksdagen att den nuvarande ordningen, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för lämnandet av information till företag och enskilda, inte ska förändras i den nya regleringen. Den avtalsfrihet som finns för arbetsmarknadens parter på tjänstepensionsområdet ska inte röras.

Regeringen behöver värna partsmodellen och enskildas tjänstepension

Regeringens nya förslag behöver ha en balanserad helhetsbild där man värnar den svenska partsmodellen och en balans mellan ekonomisk stabilitet, konsumentskydd och utfall i pension för sektorns anställda. Tjänstepension och tillhörande försäkringar är förmåner som arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare och bör därför även fortsättningsvis hanteras av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal.

För SKL och facken är det nu viktigt att vi fortsätter bevaka frågan och ser till att regeringens nya förslag följer riksdagens beslut om förändringar. Då kommer vi som parter även fortsättningsvis ha förutsättningar att träffa så gynnsamma avtal som möjligt för arbetsgivare och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer
  • 2019-10-22
   Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser
   Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.
   Läs mer
  • 2019-10-21
   Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
   SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.
   Läs mer
  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot