Publicerad: 27 november 2019

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel

SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar cirka 15-30 minuter att genomföra. Hela utbildningen tar cirka två timmar att genomföra.

Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!