Publicerad: 24 oktober 2019

Webbseminarium om metoder för att fånga upp barnets röst

Hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Den 24 oktober 2018 höll Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium där vi gick igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterade hur resultaten bäst kan integreras i socialtjänstens utvecklingsarbete. Nu kan din kommun ta del av det i efterhand om ni vill.

Innehåll:

 • Introduktion till seminariet
  Marta Nannskog, handläggare SKL. Pani Hormatipour, handläggare SKL
 • Var är barnets röst inom den sociala arbetet?
  Peter Nilsson och Maria Branting, projektledare Vård- och omsorgsanalys pratar om två olika studier kring omotiverade skillnader och uppföljning barn och unga.
 • Konsekvenser av att inte tillvarata barns röster
  Susanne Björk, projektledare och kommunikatör på Stiftelsen Allmänna barnhuset berättar om stiftelsens arbete med barns delaktighet bland annat från projektet ”Barn som rättighetsbärare eller problembärare?”
 • Att lägga örat mot marken – metoder för att fånga upp barnets röst
  Murray Davies, Director på ”The Viewpoint Organization” berättar om ett digitalt kommunikationsverktyg som används bland annat i Storbritannien, Irland, Kanada Australien och Nya Zeeland.
 • Det ingår i den individuella dokumentationen och informationen används för statistik och uppföljning. Barn får via en app möjlighet att direkt svara på hur de uppfattat kontakten från socialtjänsten. Vidare kommer han berätta om vad verktyget har lett till inom organisationen. Denna del kommer att vara på engelska, men applikationen kommer att visas på svenska.
 • Forts. Att lägga örat mot marken
  Tid för frågor och diskussion om Viewpoint med Murray Davies
 • Exempel från Karlskrona på nya sätt att fånga upp barnets röst vi digitalt stöd
  Vad gör vi med resultatet? Nina Bjelke, avdelningschef för barn och unga och Charlotte Petersson, specialistsocionom berättar om hur Karlskrona har tillsammans med det lokala näringslivet byggt appen BarnSam, ett digitalt uppföljningsverktyg som involverar barnen.
 • Västernorrlandsmodellen
  Helene Brändström, enhetschef Härnösands kommun Barn och Familjeenheten berättar om Västernorrlandsmodellen som bygger på intervjuer med barnen.

Målgrupp

Politiker, chefer, strateger, verksamhetsledare och personal inom socialtjänsten

Kostnad

800 kr (exkl. moms) per länk till webbsändning. En länk kan användas obegränsat antal gånger av den kommun som köper den.

Anmälan

Anmälan till Metoder för att fånga upp barnets röst

Frågor

För frågor kring anmälan kontakta Konstella, konferens@konstella.se, telefon 08-452 72 86

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!