Publicerad: 21 september 2020

Webbaserad grundkurs i Allmänna bestämmelser (AB)

Webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Kursen vänder sig till dig som är chef med arbetsgivaransvar eller motsvarande men kan även fungera som introduktion för dig som arbetar med personalfrågor.

Du får en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen. Kursen ger också en kortfattad beskrivning av vår avtalskonstruktion, det vill säga hur Huvudöverenskommelsen, AB, bilagor hänger ihop.

Information om olika villkor och regler i lag och kollektivavtal varvas med övningar.

Utbildningen tar ungefär två timmar att genomföra och kan göras stegvis i valfri takt eftersom det går utmärkt att avbryta kursen och återuppta den vid ett senare tillfälle.

Anmälan är personlig och du har tillgång till kursen i sextio dagar från och med registreringstillfället. Kursen kostar 1 200 kronor.

Anmäl mig till grundkursen i Allmänna bestämmelser

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!