Publicerad: 24 oktober 2019

Risk– och skyddsfaktorer i handläggningsprocessen av barn- och ungaärenden

Webbutbildning om att identifiera risk- och skyddsfaktorer och tecken på att barn far illa.

En av de bärande principerna i Barns behov i centrum (BBIC) är att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. I BBIC lyfts risk- och skyddsfaktorer fram som ett sätt att bättre förstå barnets situation och på ett bättre sätt kunna ge barnet rätt stöd och skydd. Det handlar om att identifiera risk- och skyddsfaktorer och tecken på att barn far illa. I förlängningen handlar det om att motverka svårigheter och förstärka resurser.

SKL har anlitat Birgitta Svensson, fil dr och forskare vid Karlstads universitet för att vid tre webbseminarier hålla utbildningar på temat risk- och skyddsfaktorer.

Innehåll

  • Seminarium 1 och 2: Risk och skydd i handläggningsprocessen
  • Seminarium 3: Introduktion och teorier om risk- och skyddsfaktorer

Kostnad

Kostnad för kursen är 1600 kronor exklusive. moms. Länken kan användas i hela kommunen och skickas ut direkt efter genomförd anmälan. Ni kan genomföra kursen när det passar er.

Anmälan

Anmälan Risk och skyddsfaktorer

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot