Publicerad: 21 september 2020

Personlig assistans, PAN/Bilaga J

Utbildningen riktar sig till kommuner och regioner samt de av Sobonas medlemmar som tillämpar HÖK och PAN. Den kan användas som en del av introduktionen av nya medarbetare som ska arbeta med Bilaga J och PAN.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR, som personalhandläggare eller till dig som ansvarar för frågor kring funktionshinderomsorg och personlig assistans.

Innehållet motsvarar en grundkurs inom området personlig assistans med fokus på avtalet PAN och Bilaga J inom Allmänna Bestämmelser.

Denna utbildning är framtagen gemensamt av SKR och SKL Kommentus. Du anmäler dig och genomför utbildningen via SKL Kommentus. SKR ansvarar för att all fakta i utbildningen är relevant och uppdaterad.

Anmäl mig till kursen i Personlig assistans, PAN/Bilaga J

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om avtalen, avtalens konstruktion och bestämmelser. Med avtalen avses PAN 16 prolongerad (PAN) och Bilaga J till AB. Utbildningen går igenom skillnaden mellan avtalen, hur anställningsvillkor och lön, semester samt även kort om lagstiftningen LSS.

Digital utbildning i föreläsningsform

  • Kursen består av inspelade föreläsningar och innehållet omfattar främst grunderna i Allmänna bestämmelser.
  • Du kan genomföra den när det passar dig under 60 dagar från att du beställde utbildningen.
  • Utbildningen kan genomföras i samtliga webbläsare och på samtliga enheter.

Informationsansvarig

  • Carina Rajala
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!