Publicerad: 28 januari 2020

GDPR för socialtjänsten

Utbildningskonferens om vad som krävs av socialtjänsten för att leva upp till den nya dataskyddsförordningen.

Sedan maj 2018 behöver nästan alla organisationer följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR), EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att ersätta PUL, personuppgiftslagen. Det nya regelverket ställer nya och vittgående krav som, om de inte följs dessutom kan leda till omfattande sanktioner. I den här utbildningskonferensen (som du här tar del av i efterhand) går vi igenom vad behöver göras specifikt inom socialtjänsten för att leva upp till GDPR.

Konferensen ägnas åt en allmän orientering om kraven i dataskyddsförordningen men också vilka konsekvenser persondataskyddsregleringen får för socialtjänsten.

Vidare berörs den föreslagna dataskyddslagen samt vilka ändringar i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter i socialtjänsten som kan förväntas. Konferensen leds av Manólis Nymark som är GDPR certifierad jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur.

Anmälan och kostnad

Anmälan: GDPR för socialtjänsten

Pris: 800 kronor exklusive moms. Faktura skickas ut av Delegia AB.

Länken kan användas i hela kommunen och skickas ut direkt efter genomförd anmälan. Länken får användas obegränsat antal gånger av obegränsat antal personer inom kommunen så länge materialet finns tillgängligt.

Filmerna är tillgängliga till och med den 30 juni 2020. Ni kan genomföra kursen när det passar er innan dess.

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!