Publicerad: 17 september 2020

Webbkurs om nyttorealisering

Webbkursen om nyttorealisering ger dig en snabb inblick i hur du och din organisation kan arbeta systematiskt med att säkra nyttan av förändringsinsatser och digitala investeringar. Den ger dig också en ökad förståelse om nyttorealisering och hur det kan användas.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar och satsar stora resurser på att utveckla och förändra verksamheterna. Ibland med hjälp av digitala lösningar.

  • Men hur vet vi att vi satsar på rätt saker när vi förändrar och utvecklar verksamheter?
  • Vilka nyttor och vilka värden skapas egentligen?

Kommuner och regioner behöver kunna svara på dessa frågor eftersom de använder samhällets gemensamma resurser för att lösa verkliga behov.

Webbkursen och dess innehåll

Webbkurs om nyttorealisering (nytt fönster)

Den innehåller följande delar:

  • En kort inledning om vad nyttorealisering är och vad det egentligen innebär
  • Genomgång av olika typer av nyttor som kvalitativ-, ekonomisk- och samhällsnytta.
  • Du får öva på förändrat arbetssätt i olika steg.

Efter avslutad kurs får du en sammanställning av ditt resultat som du enkelt kan spara.

Webbkursen är framtagen inom ramen för SKR:s överenskommelse med regeringen om ett digitalt kompetenslyft.

SKR:s arbete med digital kompetensutveckling

Vägledningar och praktiska tips för nyttorealisering

Du kan ta del av filmer, vägledningar samt praktiska tips för nyttorealisering. Det finns också ett nationellt nätverk för nyttorealisering. DIGG ansvarar för nätverket, och det administreras av SKR.

SKR om nyttorealisering

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!