Publicerad: 23 juni 2020

E-utbildning för att motverka korruption

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Lär dig förebygga, upptäcka och hantera korruption

Starta din utbildning för att motverka korruption

Tips! När du har startat utbildningen och vill få fönstret större så trycker du på tangent F11.

Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen. Den kan också användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, eller som introduktion för nyanställda och så vidare.

Lärarhandledning

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. För genomförande i grupp finns en handledning tillgänglig.

Lärarhandledning för grupper (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!