Publicerad: 28 januari 2020

Barnets röst i det sociala arbetet

Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? I seminariet går vi igenom hur vi kan utveckla verksamheten med utgångspunkt från barnen.

I seminariet går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten bäst kan integreras i socialtjänstens utvecklingsarbete.

Barnsam i Karlskrona och Västernorrlandsmodellen två metoder för att öka barnets delaktighet. Ett annat intressant verktyg för att fånga in barn och ungas synpunkter är Viewpoint som idag används i Skottland, Australien och Kanada. I Skottland är det integrerat med deras motsvarighet till BBIC. Frågan är dels hur dessa verktyg fungerar och dels hur vi kan använda svaren för att utveckla verksamheten?

I seminariet summerar också Allmänna Barnhuset sitt fleråriga utvecklingsarbete för att stärka socialtjänsten i sitt arbete med att lyssna på barn för utveckling av socialtjänsten.

Vidare presenterar Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys sitt nyligen avslutade projekt om uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten och omotiverade skillnader mellan flickor och pojkar.

Även erfarenheter från utvecklingsprojektet Webbkollen Barn och Unga berörs.

Några av föreläsarna är Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete på Karlstads universitet, Maria Branting Vård och Omsorgsanalys och Murray Davies, The Viewpoint Organisation

Anmälan och kostnad

Anmälan: Barnets röst i det sociala arbetet

Pris: 800 kronor exklusive moms. Faktura skickas ut av Delegia AB.

Länken kan användas i hela kommunen och skickas ut direkt efter genomförd anmälan. Länken får användas obegränsat antal gånger av obegränsat antal personer inom kommunen så länge materialet finns tillgängligt.

Filmerna är tillgängliga till och med den 30 juni 2020. Ni kan genomföra kursen när det passar er innan dess.

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!