Publicerad: 28 maj 2020

Online-kurser

Här hittar du online- och webbaserade kurser som SKR anordnar.

 • Online-seminarier inom revision
  Från hösten 2020 erbjuder SKR ett paket med online-seminarier på olika teman inom kommunal revision. Låter det intressant - kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium.
 • Webbkurs om nyttorealisering
  Webbkursen om nyttorealisering ger dig en snabb inblick i hur du och din organisation kan arbeta systematiskt med att säkra nyttan av förändringsinsatser och digitala investeringar. Den ger dig också en ökad förståelse om nyttorealisering och hur det kan användas.
 • Självstudiekurs i Omvärldskunskap och medborgardialog
  Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna.
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med fokus på löneadministrativa frågor.
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning
  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av AB.
 • Personlig assistans, PAN/Bilaga J
  Utbildningen riktar sig till kommuner och regioner samt de av Sobonas medlemmar som tillämpar HÖK och PAN. Den kan användas som en del av introduktionen av nya medarbetare som ska arbeta med Bilaga J och PAN.
 • Webbutbildning jobba säkert med läkemedel
  SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.
 • Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?
  En kunskapshöjande konferens om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.
 • Barnets röst i det sociala arbetet
  Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? I seminariet går vi igenom hur vi kan utveckla verksamheten med utgångspunkt från barnen.
 • GDPR för socialtjänsten
  Utbildningskonferens om vad som krävs av socialtjänsten för att leva upp till den nya dataskyddsförordningen.
 • Gängvåld och kriminalitet bland unga – vad kan vi göra?
  Socialtjänstens roll vid brottsförebyggande arbete med barn och unga. Hårdare straff, fler poliser och tydligare markeringar från samhällets sida är på den politiska agendan som en reaktion på alltfler rapporter om gängvåld och otrygghet. Vilken roll har socialtjänsten här och vad kan göras ur ett förebyggande perspektiv?
 • Risk– och skyddsfaktorer i handläggningsprocessen av barn- och ungaärenden
  Webbutbildning om att identifiera risk- och skyddsfaktorer och tecken på att barn far illa.
 • Webbseminarium om metoder för att fånga upp barnets röst
  Hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Den 24 oktober 2018 höll Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium där vi gick igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterade hur resultaten bäst kan integreras i socialtjänstens utvecklingsarbete. Nu kan din kommun ta del av det i efterhand om ni vill.
 • Workshop om lönespridning
  Workshopen om lönespridning är för dig som är arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare med ansvar för den lokala lönebildningsprocessen.
 • Webbaserad grundkurs i Allmänna bestämmelser (AB)
  Webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.
 • Webbutbildning för vård av äldre med diabetes
  Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har nu möjlighet att öka sin kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes.
 • E-utbildning medborgardialog
  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
 • Samtalstonen i politiken
  Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.
 • E-utbildning för att motverka korruption
  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!