Workshop om medborgarjurys och andra deliberativa medborgadialoger

SKL och projekt Medborgardialog bjuder in till en workshop där ni får lära er mer om hur paneler av slumpmässigt utvalda medborgare fungerar och hur ni går tillväga för att sätta upp en sådan på hemmaplan. I den här interaktiva och praktiska workshopen medverkar Jez Hall från Shared Future CIC, ett marknadsledande brittiskt icke-vinstdrivande företag med stor erfarenhet av deliberativa medborgardialoger.

Anmäl dig

Så kallade deliberativa metoder som medborgarjury (Citizens Jury) och medborgarutredningar (Citizens’ Inquiry) och andra ’mini publics’ används alltmer utomlands för att hantera komplexa problem som rör hälsa och välbefinnande, klimatförändringar, lokal ekonomisk utveckling, teknik eller servicereform.

Fördelarna med deliberativa metoder är att de inkluderar grupper som inte nås av andra dialogformer, att de förmår oss att se på gamla problem med nya ögon och att det kan komma fram kostnadseffektiva och innovativa förslag på lösningar som förtroendevalda och tjänstepersoner kan genomföra. Möjligheterna med deliberativa metoder är stora, men metoderna ställer stora krav vad gäller systematik och planering av kommuner och regioner.

Shared Future CIC har genomfört över 30 medborgarjurys och medborgarutredningar och känner väl till de vanligaste fallgroparna och utmaningarna. Under dagen får du en överblick över hur du praktiskt går tillväga för att sätta upp en medborgarjury eller medborgar-utredning – från start till avslut. Vi kommer att:

  • gå igenom hur vi identifierar bra frågor för dialog, hur vi bäst rekryterar slumpmässigt utvalda medborgarjurys och vilket stöd de behöver för att nå sin potential,
  • prata om vilken roll tjänstepersoner och experter kan spela i processen och hur vi genom praktiska insatser kan öka inkludering och delaktighet i processen,
  • gå igenom begreppet deliberation och hur dessa metoder kan uppmuntra till rekommendationer som är innovativa, inkluderande och genomförbara.

Jez Hall kommer att förklara och hjälpa dig att utforska de metoder som de framgångsrikt har utvecklat under många år i Storbritannien, men som ännu inte använts mycket i Sverige.

Observera! Workshopen hålls på engelska men det kommer att finnas möjlighet att göra gruppövningar på svenska.

Programinnehåll

9.00-10:00 Kaffe och smörgås

10:00-11:00 Introduktion till deliberation (engelska)

Jez Hall ger en introduktion till deliberativa metoder som medborgarjurys

11.00-12.00 Övning – uppstart och planering (engelska eller svenska)

Vi arbetar med vanliga utmaningar kring deliberativa metoder och hur vi bäst hanterar dem

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Deliberativa metoder i praktiken (engelska)

Jez Hall går genom hur deliberativa metoder planeras och genomförs

14.00-14.30 Diskussion (engelska eller svenska)

Möjlighet att diskutera hur deliberativa metoder kan användas på hemmaplan

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Avlutande övning och diskussion (engelska)

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!