Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning och sen då?!

En digital workshop - Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

Anmäl dig

Workshopens syfte och upplägg

Syftet med sändningen är att få inspiration och verktyg för att påbörja arbetet med analys och verksamhetsutveckling tillsammans med brukarna. Du kommer också få kunskap om och hur skillnader mellan könen inte bara kan konstateras utan hur du med resultatet från, till exempel brukarundersökningen kan arbeta för en mer jämställd socialtjänst.

Under dagen kommer vi att varva teori via webbsända föreläsningar med praktiskt arbete på hemmaplan. Ni får prova olika verktyg och arbetssätt för att involvera brukare i arbetet med resultaten. Dagen är planerad för att fler personer från samma organisation, gärna med representanter från politisk-, lednings- och tjänstepersonsnivå ska delta och samarbeta under dagen. Vi tänker att ni minst bör vara tre från samma grupp/organisation. Utbildningen genomförs via Zoom.

Vår ambition är att du som deltagare efter kursen ska ha fått inspiration och verktyg som underlättar analys och fortsatt arbete på hemmaplan.

Program

10:00-10:30

Inledning

10.30-12.00

  • Brukarinflytande och delaktighet
  • Användardriven innovation/tjänstedesign
  • Jämställdhetsanalys

13.00-14.30

Praktiskt arbete

14.30-15.00

Återkoppling och avslutning

 

Medverkande

  • Johanna Maxson, SKR
  • Anna Thomsson, SKR
  • Birgitta Andersson, SKR
  • Malin Michael, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Johanna Maxson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!