Workshop: Hur säkerställer hälso- och sjukvården och socialtjänsten ett tryggt liv hemma?

SKL har under 2019 tilldelas medel från regeringen för att identifiera framgångsfaktorer och svårigheter inom bland annat hemsjukvården. SKL bjuder därför in till två workshops under hösten om hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan minska återinskrivningar till sjukhus, och trygga en sammanhållen omsorg hemma utifrån lagen om samverkan vid utskrivning. 

Anmäl dig

Syftet är att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten att minska återinskrivningar och trygga en sammanhållen vård och omsorg i hemmet utifrån lagen om samverkan vid utskrivning.

Ett väl fungerande teamarbete mellan personal på vårdcentral, sjukhusspecialister, kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst är viktigt för att sköra personer ska känna sig trygga hemma.

SKL bjuder därför in till två workshops under hösten (10 september och 18 november) där vi tillsammans vid första tillfället diskuterar och samlar in information om:

  • Hemsjukvård och samverkan – vilka är framgångsfaktorerna och svårigheterna?
  • Förebygga inskrivning på sjukhus – hur arbetar socialtjänsten och hälso- och sjukvården proaktivt för att förebygga inskrivning på sjukhus?
  • Arbetssätt – vilka nya arbetssätt är effektiva och redo för spridning och vilka kan vi ta bort?

Du/ni som vill bidra i detta arbete är välkommen att delta kostnadsfritt i en eller båda av SKL:s två workshops.

Anmälan

Anmälning till första tillfället 10 september görs via anmälningsrutan ovan senast 2 september.

Anmälan och program för 18 november kommer skickas ut efter 10 september men boka gärna av dagen redan nu i kalendern.

Resultaten från dagen kommer sammanställas inför fortsatt arbete med omställning till Nära vård.

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!