Webbutbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar utbildningen. Efter utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Anmäl dig

Vid utbildningen använder vi verktyget Koll på äldreomsorgen. Verktyget som SKR och RKA tagit fram syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader och resultat inom äldreomsorgen. Det hjälper dig att undersöka frågor av typen:

  • Har vi högre kostnader än andra kommuner?
  • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
  • När blir hemtjänsten dyrare än särskilt boende i din kommun?

Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan.

Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete.

Anmälan

Anmälan sker via e-post som du når via knappen Anmäl dig ovan.

I anmälan uppge faktureringsadress och referensnummer. Bekräftelse skickas ut cirka 2 veckor innan utbildningen.

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. SKR och RKA förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!