Webbseminarium: Utmaningar löser vi i samverkan!

För att klara verksamhetens utmaningar där svaren inte är givna och samtidigt utveckla arbetsmiljön är väl fungerande samverkan en framgångsfaktor. Det har inte minst pandemin visat exempel på med en snabb omställning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fortlöpande riskbedömningar. Idag har 246 kommuner och nästan alla regioner ett avtal om verksamhetsutveckling och arbetsmiljö i samverkan.

Anmäl dig

På seminariet berättar Halmstad kommun, Lycksele kommun, Region Västmanland och Region Stockholm om framgångsfaktorer för att få samverkan att fungera i praktiken på alla nivåer från arbetsplatsnivå till högsta ledningsnivå. Fokus är bland annat på hur man går från att vara motpart till medpart, får alla att bidra och ta ansvar på ATP samt vilka lärdomar vi kan dra till följd av pandemin för att förstärka arbetsmiljöperspektivet i verksamheter och på arbetsplatser.

Medverkande

  • Leif Johansson, förhandlingschef, Halmstad kommun.
  • Shara Sjögren, HR-chef, Lycksele kommun.
  • Marlene Fällgren, enhetschef inom verksamhetsområdet IFO, Lycksele kommun.
  • Björn Forsberg, förhandlingschef, Region Västmanland.
  • Martina Jonsson, förhandlingschef, Region Stockholm.
  • Helena Engelke, kommunikationsstrateg, Suntarbetsliv.
  • Petra Gillberg, enhetschef äldreboende, Halmstad kommun.

Moderator

Christina Norlin Mistander, tf sektionschef, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Christin N.Granberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!