Webbseminarium: Kontaktcenter

Välkommen till ett webbseminarium som rör frågor som ett kontaktcenter kan tampas med.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till en webbkonferens om att bygga upp och utveckla medborgarservice i en kommun eller region genom ett kontaktcenter.

Under konferensen får vi ta del av olika exempel som är till nytta för de kommuner eller regioner som vill utveckla sitt kontaktcenter eller funderar på att starta ett. Vi kommer också att belysa hur man kan utveckla funktionen så att den blir en ännu viktigare aktör för att ge stöd till invånarna i olika frågor.

Program

13.00-13.05

Inledning

13.05-13.40

Chattbot på ett kontaktcenter

I augusti 2019 lanserade Södertälje kommun en chattbot på sin webbplats. Chattboten är knuten till kontaktcenter som har ansvar för att underhålla och utveckla den. Vilka lärdomar kan de dra efter drygt ett år i drift, och vad bör man tänka på om man vill införa en chattbot? Vi berör också frågor om kostnader och resurser för att driva funktionen.

Fanny Lindström, verksamhetsutvecklare på kontaktcenter i Södertälje kommun, och Emma Tahan, chef för kontaktcenter i Södertälje kommun, berättar om deras arbete.

13.40-14.05

Kontaktcenter i en pandemi

Många kontaktcenter i Sveriges kommuner och regioner har fått förändra sina arbetssätt under coronapandemin. Att kunna växla om till hemmakontor och hur man möter invånarna på nya sätt är några av de frågor som har varit aktuella.

Gill Tigerhielm, chef för kontaktcenter i Norrtälje kommun, ger oss tips och berättar om hur deras kontaktcenter har hanterat situationen.

14.05-14.20

Paus

14.20-14.55

Kundtjänst som drivmotor i digitalisering och verksamhetsutveckling

Sedan ett år tillbaka går Ängelholms kommuns kundtjänst och digitaliseringsenhet under samma paraply, där syftet är att öka takten i det digitala tjänsteutbudet i kommunen utifrån kundernas behov.

Vilken roll kan ett kontaktcenter spela inom digitalisering och vad är vägen framåt för att få en aktiv och central roll i kommunens arbete kring digitala tjänster? Maria Sjödin Nilsson, servicechef och Christa Thomasen, digitaliseringschef, Ängelholms kommun, delar med sig av sina erfarenheter och visioner framåt.

14.55-15.30

Uppdrag på ett kontaktcenter

När olika uppdrag eller uppgifter flyttas från avdelningar till ett kontaktcenter går det ofta att effektivisera arbetsuppgifterna, samtidigt som servicen till medborgarna ökar. Vilka uppgifter passar bra eller dåligt att ha i ett kontaktcenter, som till exempel budget- och skuldrådgivning? Finns det fallgropar?

Vi gör nedslag i två kommuner – Nynäshamn och Karlstad där Malin Gillfjärd, chef för kontaktcenter i Nynäshamns kommun och Ann Salomonsson, avdelningschef för kontaktcenter i Karlstads kommun, delar med sig av sina erfarenheter.

15.30-ca 15.40

Avslutning och information om KKiK

I början av året beslutade SKR att de tre nyckeltal från servicemätningen som ingår i KKiK ska tas bort. Publicering av resultaten från mätningen, som har genomförts nu under hösten, kommer att göras en sista gång inom KKiK i januari 2021. Nu pågår ett arbete för att hitta nya former för en undersökning av service och bemötande.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Erik Ferenius
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!