Webbseminarium: Internkommunikation

Välkommen till ett webbseminarium om internkommunikation.

Anmäl dig

Välkommen till en webbkonferens om internkommunikation. Under konferensen går vi igenom metoder och handfasta verktyg som gör att den interna kommunikationen bidrar till en effektiv verksamhet och att verksamhetens mål uppnås.

Programpunkter i urval

  • Region Skåne har arbetat intensivt med intern- och ledningskommunikation under våren som en följd av coronapandemin och delar med sig av erfarenheter och lärdomar. De kommer under hösten tillsammans med fyra andra regioner driva ett projekt kring gemensamt lärande och utveckling av internkommunikationen.
  • Anna Almberg är expert och föreläsare inom intern kommunikation och kommunikativt ledarskap. Hennes fasta övertygelse är att bra kommunikation är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Mår människorna bra gör organisationen också det. Den här föreläsningen ger dig tips och inspiration och verktyg framåt!
  • Vi kommer också att få ta del av hur coronapandemin har påverkat förutsättningarna för internkommunikationen samt vilka lärdomar som hittills har kunnat dras.

 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Mathias Hvit
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!