Webbsändning: Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige, och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. SKR stödjer implementering av evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.

Anmäl dig

Vårdsamordnare är navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som också kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Program

10.00 - 12.00

Webbsändning. Under sändningen presenteras hur Västra Götalandsregionen i samarbete med Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet implementerat vårdsamordnare under 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier man genomfört kommer också att redovisas.

13.00 - 15.00

Interaktiva webbinarier.

Medverkande

  • Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin
  • Christina Möller, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen
  • Jonas Andersson, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
  • Irene Svenningsson, distriktsköterska och medicine doktor
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära Vård, SKR
  • Martin Rödholm, programgruppen Nära Vård, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!