Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.

Anmäl dig

Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller berörs av dessa verksamheter i ditt arbete. I år står vi inför helt nya utmaningar med Covid-19 och därför ställer vi om Trafik och gatudagarna till en digital mötesplats där vi vid fyra tillfällen får ta del av spännande exempel, nyheter. Vid varje tillfälle kommer det finnas möjligheter att ställa frågor och chatta både med talare och oss på SKR.

Anmälningsavgiften inkluderar alla fyra tillfällen (2 oktober, 8 oktober, 16 oktober och 22 oktober). Efter sändning finns varje pass tillgänglig på webben under två veckor, om man inte har möjlighet se sändningen live.

2 oktober, kl. 09.00-11.00. Det uppkopplade samhället – Hur påverkar det infrastruktur- och trafikfrågor

8 oktober, kl. 13.00-15.00. Trafiksäkerhet - tillsammans räddar vi liv

16 oktober, kl. 09.00-11.00. Underhållsskulden - vart är den på väg efter Coronakrisen

22 oktober, 13.00-15.00

Hållbar och säker mobilitet

Att gå, cykla och använda olika typer av enpersonsfordon (t ex elsparkcyklar, elcyklar, elmopeder) blir alltmer populärt i våra städer och stadskärnor. Denna typ av mobilitet har många fördelar – den är flexibel, bra för folkhälsan (oftast) och ger låga utsläpp jämfört med att åka bil. Samtidigt har konkurrensen om utrymmet på både vägar och gång- och cykelbanor ökat. Att allt fler cyklar, samtidigt som variationen av fordonstyper och hastigheter ökar, har skapat nya farliga situationer i vägbanan. Hur kan vi göra för att skapa större säkerhet i den dagliga mobiliteten samtidigt som vi rör oss mer varierat och klimatsmart?

  • Ulrika Palm, SKR kommer guida oss under dagens pass.
  • Passen avslutas med en interaktiv frågestund/paneldiskussion

Pass 1: Mikromobilitet – regelutmaningar och nya möjligheter

Att det pågår en omställning mot mer elektrifiering, men också mot en mer flexibel rörlighet med nya typer av enpersonsfordon, inte minst elsparkcyklar, skapar både utmaningar och möjligheter. Just nu pågår ett regeringsuppdrag som utreder behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, där den första delrapporten om dagens regelverk kom före sommaren. Det pågår också diskussioner om hur den nya mikromobiliteten ska hanteras i stadskärnorna så att en bättre samordning och mindre konflikter uppstår i gaturummen. Ett aktuellt projekt som drivs av ArkDes, och finansieras av Vinnova, handlar om att skapa nya mobilitetshubbar.

Under detta pass kommer begreppet mikromobilitet att diskuteras och de regelutmaningar som finns kring mikromobilitet att beskrivas. Vi kommer också att få veta vad en mobilitetshubb är och om sådana kan utvecklas på fler ställen.

  • Pernilla Bremer och Kristofer Elo, Utredare i regeringsuppdraget om eldrivna enpersonsfordon, Transportstyrelsen
  • Daniel Byström, Projektledare och designer på ArkDes Think Tank

Pass 2: Säker gång, cykling och annan mikromobilitet

En viktig aspekt av hållbarhet är säkerhet – om vi inte kan få till en säker mobilitet så är den helt enkelt inte hållbar. Hur ska vi då hantera säkerheten på vägar och gång/cykelbanor när allt fler cyklar och på andra sätt använder gång- och cykelbanorna? Idag är en mycket stor andel av t ex cykelolyckorna singelolyckor, något som kan bero på att gång- och cykelbanor inte är utformade på ett säkert sätt. Vad kan vi arbeta med för principer för ett mer säkert och tryggt GCM-system? Hur hanterar vi en allt mer diversifierad mikromobilitet? Hur har Uppsala kommun jobbat för att skapa säkrare cykling i en kommun som har så hög andel cyklister? Detta och andra frågor kring säker cykling och mobilitet kommer att diskuteras och beskrivas under detta pass.

  • Johan Lindberg, Senior utredningsledare inom trafiksäkerhet på Trafikverket
  • Tove Västibacken, Enhetschef Trafik och samhälle i Uppsala kommun
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!