Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.

Anmäl dig

Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller berörs av dessa verksamheter i ditt arbete. I år står vi inför helt nya utmaningar med Covid-19 och därför ställer vi om Trafik och gatudagarna till en digital mötesplats där vi vid fyra tillfällen får ta del av spännande exempel, nyheter. Vid varje tillfälle kommer det finnas möjligheter att ställa frågor och chatta både med talare och oss på SKR.

Anmälningsavgiften inkluderar alla fyra tillfällen (2 oktober, 8 oktober, 16 oktober och 22 oktober). Efter sändning finns varje pass tillgänglig på webben under två veckor, om man inte har möjlighet se sändningen live.

2 oktober, kl. 09.00-11.00. Det uppkopplade samhället – Hur påverkar det infrastruktur- och trafikfrågor

8 oktober, kl. 13.00-15.00. Trafiksäkerhet - tillsammans räddar vi liv

22 oktober, kl.13.00-15.00. Hållbar och säker mobilitet

16 oktober, 09.00-11.00

Underhållsskulden - vart är den på väg efter Coronakrisen?

Stort kapital är investerat i infrastrukturen och i takt med pågående och framtida investeringar ökar utmaningarna med hur kommunerna ska bevara värdet av anläggningarna. Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter både nutidens och framtidens behov. Hur ser det ut hos kommunerna? Vi får ta del av exempel på kommuner med olika utgångslägen och ta del av hur de arbetar.

  • Selda Taner, SKR kommer guida oss under dagens pass.
  • Passen avslutas med en interaktiv frågestund/paneldiskussion

Pass 1: Underhållsskulden – vart är den på väg efter krisen?

Kommunerna har stora utmaningar och många brottas med resurser för underhåll av VA samt gator, vägar och cykelbanor. Nyligen publicerad forskning visar att svenska kommuner är dåliga på att beskriva tillgångsförvaltning inkluderat utveckling av anläggningstillgångar inom VA samt gata och väg i årsredovisningar och budgetar. I de fall beskrivningar finns handlar det oftast om att underhållet är eftersatt. Frågan är hur "Coronakrisen" påverkar kommunernas tillgångsförvaltning och underhållsskuld? Kommer kommunerna investera sig ur krisen och därmed minska underhållsskulden eller kommer kommunerna överföra medel från underhållet till välfärdsverksamheter och därmed öka underhållsskulden?

Robert Jonsson, Inframaint och universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet

Pass 2: Produktionsplanering för tydlighet, flexibilitet och effektivitet inom Borlänge kommuns stadsmiljöuppdrag

Genom avtal med Borlänge kommun, ansvarar Borlänge energi sedan år 2000 för drift och underhåll av Borlänges stadsmiljö. För att modernisera uppdraget och skapa en tydligare och mer flexibel verksamhet har en detaljerad produktionsplanering tagits fram, med bl.a kartläggning av moment/ytor, tidsuppskattning för arbetsuppgifter och nya rutiner för tidsskrivning. Produktionsplaneringen förväntas utifrån det ekonomiskt oroliga läget ge bättre och mer effektiva möjligheter till att anpassa verksamheten utifrån givna budgetramar och oförutsedda händelser.

  • Gustaf Högkvist, Stadsmiljöchef Borlänge kommun
  • Miitri Voutilainen, Stadsmiljöchef Borlänge Energi

Pass 3: Framgångsfaktorer för systematiskt arbete med underhållsskulden

Ett mycket stort kapital är investerat i den kommunala infrastrukturen. Denna investering ska naturligtvis vårdas på bästa sätt. Skellefteå kommun inspirerar med sin arbetsmetodik och strategi för hur en kommun kan arbeta systematiskt med underhållsskulden. Vilka är framgångsfaktorerna som ligger till grund för ett professionellt arbete med underhållsskulden? Är en framgångsfaktor valet av organisationsstruktur eller är det företagskultur?

Mikael Lindholm, Avdelningschef Gata och park, Skellefteå kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!