Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.

Anmäl dig

Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller berörs av dessa verksamheter i ditt arbete. I år står vi inför helt nya utmaningar med Covid-19 och därför ställer vi om Trafik och gatudagarna till en digital mötesplats där vi vid fyra tillfällen får ta del av spännande exempel, nyheter. Vid varje tillfälle kommer det finnas möjligheter att ställa frågor och chatta både med talare och oss på SKR.

Anmälningsavgiften inkluderar alla fyra tillfällen (2 oktober, 8 oktober, 16 oktober och 22 oktober). Efter sändning finns varje pass tillgänglig på webben under två veckor, om man inte har möjlighet se sändningen live.

2 oktober, kl. 09.00-11.00. Det uppkopplade samhället – Hur påverkar det infrastruktur- och trafikfrågor

16 oktober, kl. 09.00-11.00. Underhållsskulden - vart är den på väg efter Coronakrisen

22 oktober, kl.13.00-15.00. Hållbar och säker mobilitet

8 oktober, 13.00-15.00

Trafiksäkerhet – tillsammans räddar vi liv

En kan inte göra allt men alla kan göra något för att vi ska uppnå Nollvisionen om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt. Ansvaret ligger hos varje trafikant, väghållare, aktör och beslutsfattare att verka för en säkrare trafikmiljö för alla människor. Lyssna på hur kommuner arbetar med trafiksäkerhet samt hur innovativa lösningar för aktivt resande kan bidra till ett säkrare transportsystem.

  • Prem Huq, SKR kommer guida oss under dagens pass.
  • Passen avslutas med interaktiv frågestund/paneldiskussion

Pass 1: Innovativa lösningar för aktivt resande

Hur kan vi få fler att gå, cykla och åka kollektivt på ett trafiksäkert sätt? Trafikverket tillsammans med Uppsala och Skellefteå genomför just nu en innovationsupphandling som ska få fram nya innovativa lösningar. Hur kan vi använda upphandling för att stimulera nya idéer och nya affärsmodeller? Och vilka möjligheter har vi att demonstrera nya innovativa lösningar. Reflektion och erfarenheter från pågående arbete presenteras i detta seminarium.

  • Anna Lindell, Strateg, Trafikverket
  • Tove Västibacken, Enhetschef, Trafik och samhälle, Uppsala kommun
  • Hans Andersson, Förvaltningschef, Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun

Pass 2: Nu startar vi om trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg

Trafiksäkerhetsprogrammet löper ut i år och för att ge oss ett avstamp för trafiksäkerhetsarbetet framöver gjorde vi en genomlysning med hjälp av SKR:s metod för trafiksäkerhetsrevision. Resultatet visar att trafikkontoret och staden måste ta kraftiga omtag för att vända en pågående negativ utveckling inom trafiksäkerhetsområdet, särskilt när gäller fotgängare och cyklister.

Suzanne Andersson, Utvecklingsstrateg Trafikkontoret, Göteborgs stad

Pass 3: Pilotprojekt Stockholms Framtidsgator

Stockholms stad har ett pilotprojekt i vilket vi tillfälligt gör om några lokalgator invid skolor till gångfartsområden/gågator med möblering och utrustning som riktar sig till eleverna och som de utifrån ett digitalt dialogarbete har fått vara med och ta fram. Vi visar före- och efterbilder samt planeringsunderlaget.

Katarina Sahlin, Trafikplanerare, Trafikkontoret

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!