Webbsändning: Tillsynsdagen 2020 – SKR:s digitala mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

Välkomna till årets webbsända tillsynsdag den 13 oktober på temat framtidens tillsyn och kontroll.

Anmäl dig

Vi fokuserar på vilka konsekvenser coronapandemin får för miljö- och klimatpolitiken i stort såväl som för vårt arbete med tillsyn och kontroll i kommunerna. Vi diskuterar också hur våra arbetssätt har förändras och om det finns lärdomar att dra inför framtiden.

Vi lyssnar till kommunala erfarenheter och diskuterar tillsammans med tillsynsvägledande myndigheter. Missa inte detta spännande samtal!

Preliminärt program

10.00

Välkommen och praktikaliteter

10.10

Inledning

Gunilla Glasare, direktör för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, inleder dagen (preliminärt).

10.25

En utblick med en panel av inbjudna gäster: var står klimat- och miljöpolitiken nu och på vilket sätt har coronapandemin påverkat

 • Jytte Guteland, (s), Europaparlamentariker
 • Gunvor G Ericsson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
 • Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Michael Öhlund, expert tillsyn och finansiering, SKR

12.00

Lunch

13.00

Kommunerna och regionernas digitala språng våren 2020

Louise Callenberg, chef på sektionen för digital förnyelse och samverkan, berättar om det digitala språnget som har skett i kommuner och regioner under våren 2020.

13.15

Skrivbordstillsyn och digitala arbetssätt – exempel från verkligheten

Helena Rasmusson, miljöinspektör, Mikael Suni, livsmedelsinspektör, i Kalmar kommun och Laila Stigsdotter, hälsoskyddsinspektör i Östersunds kommun berättar om hur de arbetar med digitala arbetssätt i fält såväl som från skrivbordet och om hur nya arbetssätt tillkommit under våren.

13.45

Ett samtal om framtidens tillsyn på kort och lång sikt

Tillsammans med kommuner och vägledande myndigheter diskuterar vi hur tillsynen påverkas av coronapandemin och av andra samhällsförändringar. Vad innebär det för vår planering 2021 och vad innebär det på längre sikt? Kommer tillsynen bli mer och mer digital? Hur kan tekniken hjälpa oss?

 • Kristina Ohlsson, områdeschef styrning och vägledning, Livsmedelsverket
 • Tomas Waara, handläggare, Naturvårdsverket
 • Staffan Johnson, miljöchef i Kalmar kommun
 • Ann-Charlotte Skoog, miljöchef i Östersunds kommun (preliminärt)
 • Samtalet modereras av Michael Öhlund, SKR

14.50

Summering och avslutande reflektioner

15.00

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Maja Högvik
  Handläggare
 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!