Dokumentation: Webbsändning SKR:s detaljplanekonferens 2020

Den årliga detaljplanekonferensen var den 15-16 oktober

Presentationer den 15 oktober

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuella frågor

Ändringstillfällen i PBL

Love Edenborg och Emilie Gullberg, experter planering och byggande, SKR

Samlat och kvalitetssäkrat underlag för fysisk planering

Moa Nord, nationell samordnare och Linus Johnsson, nationell GIS-samordnare

Barnkonventionen och PBL

Johan Larsson, förbundsjurist, SKR

Integrera barnen i planeringsprocessen

Mari-Liis Männik, stadsplanerare och Jennie Argerich, samordnare hållbar stadsutveckling, Stockholms stad

Aktuella rättsfall och lagändringar inom detaljplaneområdet

Olof Moberg, förbundsjurist, SKR

Presentationer den 16 oktober

Digital samhällsbyggnadsprocess – hur ligger vi till?

Christina Thulin, expert, SKR

Skrift, Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Nya föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning

Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket

Föreskrifter för detlajplan, Boverket

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande
  • Emilie Gullberg
    Expert samhällsplanering och klimatanpassning

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!