Webbsändning: SKR:s detaljplanekonferens 2020

Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen den 15-16 oktober

Anmäl dig

Under två halvdagar (lunch till lunch) bjuder vi på föreläsningar och vägledning i aktuella frågor som rör detaljplanering. Årets konferens kommer bland annat att fokusera på barnkonventionen och hur man integrerar barnen i planeringsprocessen samt bjuda på en djupdykning i digitalisering och Boverkets kommande föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning. Under dagarna finns möjlighet att ställa frågor via chatt och att delta via Menti.

Preliminärt program, 15 oktober

13.00

Välkomna!

Love Edenborg och Emilie Gullberg, experter planering och byggande, SKR

Samlat och kvalitetssäkrat underlag för fysisk planering

Länsstyrelsernas samlade portal, planeringskatalogen, har nyligen utökats med flera nya underlag för fysisk planering. Moa Nord och Linus Johnsson från länsstyrelsernas nationella redaktion berättar mer om innehållet i Planeringskatalogen och hur planeringsunderlag kan sökas fram.

Moa Nord, nationell samordnare och Linus Johnsson, nationell GIS-samordnare

14.00

Fikapaus

14.30

Barnkonventionen och PBL

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, men vad innebär det för planeringen och hur förhåller sig den nya lagen till plan- och bygglagen? Under detta pass hjälper SKR:s förbundsjurist till att reda ut juridiken.

Johan Larsson, förbundsjurist, SKR

Integrera barnen i planeringsprocessen

Stockholms stad arbetar aktivt med integrerade barnkonsekvensanalyser och dialoger med barn (IBKA). Detta tas nu vidare och implementeras i socialt värdeskapande analyser (SVA). Vi får ta del av upplägget och ett konkret exempel på arbetet med IBKA i stadens detaljplaneprocesser.

Hanna Cederskog Danielsson, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stad

Aktuella rättsfall och lagändringar inom detaljplaneområdet

SKR:s förbundsjurist Johan Larsson går igenom färska rättsfall och lagändringar som påverkar detaljplaneringen.

Johan Larsson, förbundsjurist, SKR

16.30

Dagen avslutas


Preliminärt program, 16 oktober

9.00

Digital samhällsbyggnadsprocess – hur ligger vi till?

SKR:s expert berättar mer om vad som händer på nationell nivå inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Vilka projekt pågår och vad kan vi förvänta oss framöver?

Christina Thulin, expert, SKR

Nya föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning

Från och med 1 januari 2022 ska detaljplaner och planbeskrivningar utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Boverkets nya föreskrifter syftar till att skapa enhetligt utformad detaljplaneinformation som kan tillgängliggöras och återanvändas nationellt. Boverket har också tagit fram ett allmänt råd som visar ett sätt att redovisa detaljplaner.

Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket

12.00

Dagen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande
  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!