Webbsändning: Samverkan i Örebro län kring systematiskt analysarbete

I Örebro län pågår ett strukturerat folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna, civila samhället och regionen. En statistikgrupp ingår som kontinuerligt möts för att ta del av och diskutera det epidemiologiska arbete som Region Örebro län genomför. Att ha gemensamma analysverkstäder har visat sig vara framgångsrikt.

Webbsändning: Samverkan i Örebo län kring systematiskt analysarbete

Innehåll

Under detta webbsända studiebesök får vi ta del av Örebro läns analysverkstäder. Analysverkstäderna är ett sätt för parterna att, utifrån verksamheternas behov, systematiskt fördjupa och analysera statistik kring olika insatsområden. Det kan handla om måluppfyllelse i skolan, inkluderande arbetsliv och åldrande med livskvalitet.

Medverkande

  • Mia Patiño Stålgren, Strategisk planerare jämställdhet, Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun
  • Margareta Johansson, Folkhälsochef, RF-SISU Örebro län
  • Carina Persson, Epidemiolog, Regionkansliet, Region Örebro län
  • Ida Broman, Utvecklingsledare folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Lisa Staaf, administratör, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!