Webbsändning: Samarbetsvård Psykisk hälsa i Region Dalarna

Sju av Region Dalarnas vårdcentraler har under 2018 till 2020 deltagit i ett pilotprojekt där sjuksköterskor har fungerat som vårdsamordnare för patienter som lider av psykisk ohälsa. Nu införs metoden brett inom regionen på 26 vårdcentraler.

Anmäl dig

Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom som kännetecknas av:

 • Personcentrerad vård med individuella vårdplaner
 • Införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager)
 • Teambaserat arbetssätt
 • Tydliga vårdförlopp
 • Uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel respektive psykologisk behandling)
 • Strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri)

Region Dalarna gör unik satsning på depressionssjuksköterskor inom primärvården (nytt fönster) 

Program

10.00–12.00

Webbsändning, introduktion till Samarbetsvård psykisk hälsa. Nyckelpersoner berättar hur metoden implementerats, hur de arbetar idag, och hur det har gått för de första 600 behandlade patienterna.

13.00–15.00

Interaktiva webbinarier. Möjlighet att gå på djupet inom olika delar av metoden, att diskutera och ställa frågor kring vårdsamordnarens roll, konsultpsykiaterns roll, verksamhetschefens perspektiv, att införa samarbetsvård mm.

Medverkande

 • Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära Vård, SKR
 • Henric Jansson, projektledare och konsultpsykiater
 • Jeanette Hjortsberg, samordnare Nära Vård och tidigare divisionschef inom psykiatrin
 • Eva Jansson, vårdsamordnare
 • Fredrik Folke, psykolog
 • Emmi Lidén, psykolog
 • Karolina Estman, verksamhetschef i primärvården
 • Magnus Christensen, konsultpsykiater inom specialistpsykiatrin
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Martin Rödholm
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!