Webbsändning: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020

Välkommen till 2020 års webbsända presidiedagar!

Anmäl dig

Konferensen är uppdelad i två halvdagar, det går att delta på en eller båda halvdagarna.

Inbjudan och program till presidiedag den 9 oktober med temat: Förändrade system och styrka genom samarbete

Presidiedagarna för nämnder med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande är en årligen återkommande konferens där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom dessa ansvarsområden. Här samlar vi medverkande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda departement, kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring aktuella ämnen. Årets konferens var planerad till mars men kommer nu istället att genomföras förkortad och helt webbaserad. Vi möts i digital form, under två halvdagar i höst. Moderator för dagarna är Kerstin Blom Bokliden, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Missa inte detta tillfälle till färsk information och inspiration kring en värld i förändring – vad gäller hälsan, ekonomin och en socialt annorlunda tillvaro. Hur påverkar det våra uppdrag och vad kan vi förvänta oss framöver? Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt att se föreläsningarna i upp till sex månader efteråt för betalande deltagare.

Program: Starka röster och engagemang på ont och gott

från 12.30

Uppkoppling och inloggning

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert och Emilie Gullberg, expert samhällsplanering och klimatanpassning, SKR

13.00

Välkomna

Det kommunala uppdraget som förtroendevald är en förutsättning för att skapa trygga och hållbara samhällen. Hur kan vi samarbeta, samverka och bibehålla styrkan i rollen som förtroendevalda i en värld som förändras snabbt?

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, SKR

13.15

Att vara trygg i sitt demokratiska uppdrag

Samhällsbyggnad engagerar – och inte alltid på ett positivt sätt. Hot, hat och våld mot förtroendevalda är idag ett påtagligt problem. Förskjutningen av tonen i det demokratiska samtalet påverkar demokratin och har visat sig leda till självcensur, att inte våga ta obekväma beslut eller att inte vilja engagera sig politiskt. Vi pratar om hur kommunen kan stärka och trygga de förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt uppdrag.

Anna-Lena Pogulis, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKR
Greta Berg, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

Ca 5 minuters paus

13.40

Nuförtiden är alla dagar som första april

Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av alternativa fakta, fejknyheter och halvsanningar berättar forskaren Emma Frans hur du bör tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. Emma Frans är vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet. Emma har vunnit Stora Journalistpriset och utsetts till årets folkbildare.

Emma Frans, vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet

14.30

Paus

14.50

Politiskt ledarskap – att skapa genomslag och resultat med bibehållen kraft

Ett stort tryck i samhällsbyggandet och stora förändringar som ska genomföras mitt i medborgarnas och ens egen vardag ställer stora krav på den lokala politiken. Hur kan den förtroendevalde bibehålla sitt positiva engagemang och sin balans i tillvaron mitt i händelsernas centrum?

Mathias Bohman, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Upplands Väsby kommun

Politiskt ledarskap – det förlorade året 2020?

Minskade skatteintäkter – och samtidigt ökar kraven på kommunens förmåga att hålla ihop samhället. Hur har kommunen ställt om sina processer och arbetssätt under pandemin? Hur påverkas samarbetet mellan politiker och tjänstemän och hur ska dialogen med civilsamhället fortsätta utvecklas i spåren av Coronaviruset?

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, Karlskoga kommun

Interaktiv diskussion och kommentarer

Via Menti och chatt kan deltagarna ge reflektioner

Samtal – att brinna för sitt uppdrag

Mathias Bohman och Tony Ring samtalar med Kerstin Blom Bokliden

15.45

Aktuella frågor på SKR

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

16.00

Webbsändningen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare
  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!