Webbsändning: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020

Välkommen till 2020 års webbsända presidiedagar!

Anmäl dig

Konferensen är uppdelad i två halvdagar, det går att delta på en eller båda halvdagarna.

Inbjudan och program till presidiedag den 30 november med temat: Starka röster och engagemang på ont och gott

Presidiedagarna för nämnder med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande är en årligen återkommande konferens där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom dessa ansvarsområden. Här samlar vi medverkande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda departement, kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring aktuella ämnen. Årets konferens var planerad till mars men kommer nu istället att genomföras förkortad och helt webbaserad. Vi möts i digital form, under två halvdagar i höst. Moderator för dagarna är Kerstin Blom Bokliden, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Missa inte detta tillfälle till färsk information och inspiration kring en värld i förändring – vad gäller hälsan, ekonomin och en socialt annorlunda tillvaro. Hur påverkar det våra uppdrag och vad kan vi förvänta oss framöver? Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt att se föreläsningarna i upp till sex månader efteråt för betalande deltagare.

Program: Förändrade system och styrka genom samarbete

från 8.30

Uppkoppling och inloggning

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert och Emilie Gullberg, expert samhällsplanering och klimatanpassning, SKR

9.00

Aktuellt på SKR

Vilka frågor är i fokus för SKR, hur påverkar pandemin kommande arbete och hur går arbetet med Agenda 2030?

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

Försörjningssystem i förändring

Resurs, möjlighet eller besvärlighet – det är inte alltid lätt att veta hur förändringar av infrastruktur och försörjningssystem påverkar miljön och den fysiska planeringen. Det kan gälla exempelvis dricksvatten, elförsörjning eller handelsutvecklingen, där snabba förändringar sker och kommunens processer behöver hänga med.

Christina Thulin, expert planering och byggande, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

Ett regelverk för mellankommunalt samarbete

Inom samhällsbyggnadsområdet har kommunerna behov av specialistkompetenser och kunskaper som inte alltid är lätt att vare sig få eller behålla. Vilka juridiska förutsättningar finns för att hjälpa och stärka varandra kommunerna emellan, exempelvis med avtalssamverkan?

Germund Persson, chefsjurist, Avdelningen för juridik, SKR

Ca 5 minuters paus

10.00

Aktuellt inom bygg- och bostadspolitiken

Elin Olsson ansvarar för bostadsfrågor, stadsmiljö och stadsutveckling hos finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per Bolund. Elin S Olsson, statssekreterare, Finansdepartementet

Ca 5 minuters paus

11.00

Aktuellt inom klimat- och miljöpolitiken

Talare är tillfrågad, Miljödepartementet

Avslutande reflektioner från SKR

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

12.00

Webbsändningen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare
  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!