Webbsändning: Översiktsplanen som verktyg för klimatanpassning

Välkommen till seminarium om hur klimatets effekter ska hanteras i översiktsplaneringen.

Hur ska kommunerna tackla klimatanpassningsfrågorna i översiktsplanen? Hur kan processen gå till och vad görs för att stötta kommunerna i detta?

Vi får bland annat höra om Boverkets respektive SMHI:s olika uppdrag, en omvärldsspaning på klimatanpassningsläget hos svenska kommuner, ett projekt om kommunernas behov av vägledning från länsstyrelserna. Sundsvalls kommun, som är mitt emellan två översiktsplaner, medverkar och ger en spännande inblick i kommunens arbete hittills och framöver med klimateffekter och planering.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt under hela dagen.

Anmälan och program publiceras här under sommaren.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!