Webbsändning: ÖJ Agenda 2030 – nyckeltal i Kolada – hur kan de användas?

Ett seminarium om hur nyckeltal kan användas för att utveckla verksamheten.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lanserar Öppna jämförelse (ÖJ) för Agenda 2030 i kommuner och regioner den 24 september 2020. ÖJ Agenda 2030 bygger på nyckeltalsurvalet i Kolada och syftet är att stimulera arbetet med Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Det finns cirka 50 nyckeltal för kommuner respektive regioner i Kolada för Agenda 2030. Alla kommuner och regioner kan gå in i Kolada och se hur den egna kommunen/regionen ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet utifrån nyckeltalen. Det går också att se på nyckeltalsnivå hur utvecklingen har sett ut över tid. För att få nytta av ÖJ och nyckeltalen behöver den lokala analysen göras – det vill säga hur står den egna organisationen gentemot andra? Vi hoppas att detta seminarium ska inspirera er att använda er av nyckeltalen för Agenda 2030 i större omfattning än idag.

från 12.30

Uppkoppling och inloggning

Kerstin Blom Bokliden, SKR

13.00

Välkomna

ÖJ – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Vad har kommuner och regioner för nytta av rapporten i sitt hållbarhets- och utvecklingsarbete?

Kerstin Blom Bokliden, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

13.15

Hur kan nyckeltalen användas för att styra och leda med Agenda 2030?

Hur kan kommuner och regioner styra och leda med Agenda 2030?

Hanna Lundborg, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

Frågor och diskussion

Ca 5 minuters paus

13.40

Hur kan nyckeltalen analyseras i kommuner och regioner?

Så här tar du fram information om din kommun eller region i kolada.se. Hur kan jämförelser göras – med andra och över tid?

Maria Price, Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA)

14.30

Frågor och diskussion

14.55

Avslut

Kerstin Blom Bokliden

15.00

Webbsändningen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!