Webbsändning: Nätverk för kommunernas lokalstrateger

Du som arbetar med lokalstrategiska frågor är välkommen att medverka i ett nytt nätverk för erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startar ett nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

Nätverket arrangeras under testperioden oktober 2020–december 2021 för att därefter utvärderas av nätverkets medlemmar.

Läs vidare om nätverket för kommunernas lokalstrateger

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!