Webbsändning: Konferens om ungdomar och brott

Årets trygghetsdag handlar om insatser och stöd vid ungdomsbrottslighet.

Anmäl dig

Ungdomars brottslighet väcker stort intresse i den kriminalpolitiska debatten. Alla kommuner arbetar på ett eller annat sätt mot ungdomar som begår brott. Vilka insatser fungerar när barn och unga begår brott? Vad kan vi få för stöd från de statliga aktörerna?

Under Trygghetsdagen den 24 september 2020 med tema Ungdomar och brott ska vi få svar på dessa frågor och lite till. Vi kommer bland annat att få lyssna till SKR, Brottsförebyggande rådet, Skolverket och Socialstyrelsen samt få många bra lokala exempel på hur man jobbar mot kriminella ungdomar. Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i två veckor.

Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå).

Program

10.00

Välkomna

Greta Berg, Sveriges Kommuner och Regioner

10.10

Den ojämlika brottsligheten, vägar in och ut och vad bör samhället göra?

Felipe Estrada, professor, Stockholms universitet

11.00

Paus

11.10

Brås arbete med ungdomar som begår brott

Christina Söderberg, utredare, Brottsförebyggande rådet

11.30

Tidiga och samordnade insatser (TSI) barn och unga – erfarenheter av TSI och planeringen av TSI i brottsförebyggande arbete

Kjerstin Bergman, projektledare, Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe Agardh, undervisningsråd, Skolverket

12.00

Lunch

13.00

Ystadsmodellen – backa barnet

Jenny Göransson och Ulrika Kvarnström, Polismyndigheten

13.20

Myndighetsövergripande samverkan för att minimera våld och förebygga kriminalitet

Lina Jallow, projektledare Våldspreventivt Center, Botkyrka kommun

14.00

Paus

14.10

EST-arbetet i Karlskoga – då och nu

Cecilia Ljung, Folkhälsochef, Karlskoga och Degerfors kommuner, Stefan Sundh, Elevcoach på högstadiet i Karlskoga

14.50

Avslutning


Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!